Hlavní strana

pomoc

Jsme tady jeden pro druhého, protože víme, že ve dvou se to lépe táhne.

přátelství

Příjemné místo pro setkávání dětí a mládeže.

zábava

Hry, filmy, výlety, nepřeberné množství aktivit a zájmových přednášek.

pochopení

Každý problém je hned poloviční, pokud se sním člověk svěří někomu jinému.

Zóna - to jsme my

Klub Zóna je olomoucké nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 7 - 26 let. Historie Zóny sahá až do roku 2001, kdy bylo založeno občanské sdružení Pro Vás. Od počátku pomáháme dětem, mladistvým, mladým dospělým a mladým rodinám s řešením nejrůznějších životních situací a trápení. Naše práce je pro nás posláním a snažíme se pomáhat všem, kdo naši pomoc potřebují. Nízkoprahovost neboli přístupnost znamená, že klient může nezávazně a libovolně přicházet i odcházet v rámci otevírací doby. Znamená to ale také to, že je zde vše ZDARMA. Tedy není nutné platit žádný poplatek za docházku ani za služby, které v Zóně poskytujeme.

Komu je služba určena

Sociální služba je určena neorganizovaným dětem a mládeži ve věku od 7 do 26 let bez rozdílu pohlaví, národnosti, sociálního postavení či náboženského vyznání, kteří jsou potencionálními či reálnými nositeli rizikového chování, kteří:

 • tráví svůj volný čas na ulici, v parcích či na sídlištích
 • vyhledávají „neorganizované prostory“(opuštěné domy, dvory, zahrady)
 • přejímají mnohdy negativní vzorce chování ze svého okolí (neaktivní způsob trávení volného času, agrese, násilí, užívání návykových látek)
 • nemohou nebo se nechtějí účastnit standardních volnočasových aktivit
 • vytvářejí si vlastní alternativní způsob trávení volného času, jenž je pro ně přijatelný ekonomicky či názorově.

Služba není určena pro osoby vyžadující jinou sociální službu než je poskytována a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby

Otevírací hodiny
Pondělí13:00 - 18:00
Úterý13:00 - 18:00
StředaIndividuální konzultace 13:00 - 18:00
Čtvrtek13:00 - 18:00
Pátek13:00 - 18:00
Víkendy a státní svátkyZavřeno

Kapacita služby:
V NZDM klubu Zóna může být současně maximálně 30 osob.

Náš cíl

V Zóně se snažíme vytvořit příjemné místo pro setkávání dětí a mládeže. Je to místo, kde se nachází mnoho her, plánuje se nepřeberné množství aktivit a zajímavých přednášek. V klubu se dokonce i promítají filmy a občas vyjedeme někam na celodenní výlet. Nedílnou součástí Zóny je i team jejich pracovníků, kteří jsou připraveni a hlavně ochotni pomoci s nejrůznějšími problémy jako je například šikana, vztahy, problémy s rodiči, problémy ve škole, hledání práce, hledání bydlení, těhotenství.

Poslání

Smyslem poskytované sociální služby je nabídnout bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času ve společnosti svých vrstevníků a podporovat zdravý rozvoj osobnosti uživatelů. Dále nabízíme radu, pomoc a podporu při řešení problémů, snažíme se přispívat ke zlepšení kvality života těchto dětí a mládeže a předcházet škodlivým návykům a vyloučení ze společnosti.

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je vytvářet nabídku volnočasových a doprovodných aktivit pro neorganizované děti a mládež, které vyhledávají alternativní způsob trávení volného času, umožnit jim využívat bezpečné a dostupné prostředí, navazovat kontakty s vrstevníky, poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích, motivaci za účelem zlepšení kvality životního stylu, informační servis, a také je podporovat vhodnými metodami k získání a rozšíření sociálních dovedností, schopností a školních znalostí (doučování).

Uživatelům poskytujeme základní i navazující sociální služby zaměřené na informační servis, individuální, skupinovou a komunitní práci s neorganizovanou mládeží. V rámci služby NZDM klub Zóna jsou klientům poskytovány všechny základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 62 odst.:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Veřejný závazek

Pro Vás, z.s. pomáhá osobám a jejich individuálním potřebám, působí na tyto osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Zajišťuje nízkoprahovou sociální službu v náležité kvalitě a to tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod. Prostřednictvím nízkoprahové sociální služby NZDM klub Zóna zachováváme lidskou důstojnost.

Jak to u nás vypadá

Team zóny

alex
Alex

Jsem energická a komunikativní, a proto mě v NZDM klub Zóna můžete vídat jako lektorku. Ráda se zabývám nejrůznějšími problematikami a tématy a jsem otevřená jakékoliv debatě se všemi uživateli NZDM klub Zóna. Ve volném čase jsem velmi aktivní, věnuji se sportu a zdravému životnímu stylu a mým pohonem je pro mě moje rodina. Budu usilovat o to, aby se i hodnoty uživatelů NZDM klub Zóna zakládaly na zdravém životním stylu a na dobrých vztazích s rodinou.

gabriela mušková
Gabriela

Jsem optimistický, vnímavý a kreativní člověk a tyto vlastnosti se snažím využít i ve své práci. V NZDM klubu Zóna pracuji jako sociální pracovník a v organizaci působím od roku 2019. Naplňuje mě práce s dětmi a mládeží a také mě těší, když jim mohu být nápomocna a oporou. Miluji čas strávený v přírodě a mou vášní je i cestování. Ve volných chvílích se věnuji čtení zajímavých knih.

gabriela soušková
Berenika

V NZDM klubu Zóna působím od roku 2019 jako pracovník v sociálních službách. Jsem velmi energická, pohodová a upřímná. Ráda naslouchám ostatním a práce s dětmi a mládeží mě naplňuje. Jsem milovník cestování. Ve volném čase cestuji nejraději na motorce do hor, kde si s radostí vylezu nějakou horu.

klára otevřelová
Klára

Jsem usměvavá holka, která si s vámi ráda zahraje nějakou hru, ale nenechá vás vyhrát zadarmo. Miluji léto, a nejraději bych byla celý den ve vodě nebo něco vytvářela. Největší radost, ale mám však z toho, když mi něco vyroste na zahrádce.

Nástěnka

 • 17
 • PRO
Výlet do svíčkárny Soyca
od 13:00 do 18:00
17. 12. 2021
Svíčkárna Soyca Olomouc

Přihlášky jsou k dispozici u pracovníků

 • 6
 • PRO
Mikulášská nadílka v zóně
od 13:00 do 18:00
od 6. 12. 2021 do 8. 12. 2021
NZDM klub Zóna

Těšíme se na váš

 • 3
 • PRO
Filmový klub - GRINCH
od 16:00 do 17:30
3. 12. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne promítání filmu grinch

 • 2
 • PRO
Téma měsíce PROSINEC
od 13:00 do 18:00
od 2. 12. 2021 do 23. 12. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nové téma měsíce. V měsíci prosinec se budeme věnovat svátkům a tradicím. Sledujte nás facebook a instagramu a nepropásněte velký výběr přednášek, hádanek, anket a taky her.

 • 2
 • PRO
Program měsíce prosinec
od 13:00 do 18:00
od 2. 12. 2021 do 23. 12. 2021
NZDM klub Zóna

Nový měsíc - nový program měsíce

 • 2
 • PRO
Second hand
od 13:00 do 18:00
od 2. 12. 2021 do 21. 12. 2021
NZDM klub Zóna

Pokračujeme v secondhandu v Zóně

 • 2
 • PRO
Věrnostní kartičky v Zóně
od 13:00 do 18:00
od 2. 12. 2021 do 21. 12. 2021
NZDM klub Zóna

Celý měsíc prosinec bude probíhat speciální akce věrnostních kartiček

 • 1
 • LIS
Program měsíce LISTOPAD
od 13:00 do 18:00
od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nový program měsíce.

 • 1
 • LIS
Second hand
od 13:00 do 18:00
od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Od 1.11 2021 do 30.11.2021 bude probíhat v zóně second hand. Po celý měsíc budeš mít možnost odnést si nějaké oblečení. Těšíme se na tebe a klidně vem i kámoše!

 • 1
 • LIS
Téma měsíce listopad
od 13:00 do 18:00
od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021
NZDM klub Zóna

Téma měsíce listopad

 • 1
 • LIS
Věrnostní kartičky v Zóně
od 13:00 do 18:00
od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021
NZDM klub Zóna

.

 • 2
 • PRO
Turnaj ve hře Dobble
od 16:00 do 17:00
2. 12. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj ve hře Dobble

 • 29
 • LIS
Poznáš co slyšíš?
od 16:00 do 17:00
29. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Přijdi si za nami zahrát super hru: Poznáš co slyšíš? Budeme se na tebe těšit!

 • 26
 • LIS
Film - Divoška
od 15:30 do 17:00
26. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Poppy Moorová, puberťačka z Malibu, se pomstí svému ovdovělému otci, když zničí veškerou garderobu jeho přítelkyně, která se k němu má nastěhovat. Otec ji za to pošle do přísné internátní školy Abbey Mount na zapadlém anglickém venkově. Tam se Popy nesetká s právě vlídným přijetím. Ve škole vládnou přísné mravy, ostatní dívky ji považují za rozmazlenou káču (což taky je), a Harriet, která tu udává tón, zaujme k Poppy vysloveně nepřátelský postoj. Poppy se rozhodně udělat vše pro to, aby ji ze školy vyloučili a mohla se vrátit domů. Postupně se ale sbližuje se svými spolubydlícími, upoutá pozornost Freddieho, syna ředitelky školy, kterého všechny dívky tajně milují, a nakonec v sobě objeví talent pro lakros. Stává se kapitánkou školního týmu a nahradí Harriet v roli uznávané vůdkyně..

 • 25
 • LIS
Adventní vyrábění
od 15:30 do 17:00
25. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Pomalu přichází vánoce a s tím spojené adventní vyrábění. Tak dojdi a přidej se k nám!

 • 23
 • LIS
Já a životní prostředí
od 16:00 do 17:00
23. 11. 2021
NZDM klub Zóna

Beseda o tom, co děláme nebo můžeme dělat pro životní prostředí

 • 22
 • LIS
Tvorba koláží
od 16:00 do 17:00
22. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

sPOLEČNĚ SI VYTVOŘÍME KOLÁŽE, O TOM KDE SE VIDÍME V BUDOUCNU, CO MÁME RÁDI, JAKÉ JSOU NAŠE SNY. TAK DOJDI! TĚŠÍME SE NA TEBE!

 • 16
 • LIS
Já a sebeláska
od 16:00 do 17:30
16. 11. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne beseda - já a sebeláska

 • 15
 • LIS
BINGO
od 16:00 do 17:00
15. 11. 2021
NZDM klub Zóna

BINGO

 • 12
 • LIS
Židličkovaná
od 16:00 do 17:00
12. 11. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne aktivita - židličkovaná

 • 10
 • LIS
Just dance
od 15:30 do 16:30
10. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Dnes budeme tancovat! Což znamená hromada zábavy! Tak doraz!

 • 10
 • LIS
Just dance
od 15:30 do 16:30
10. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Dnes budeme tancovat! Což znamená hromada zábavy! Tak doraz!

 • 10
 • LIS
Změna v provozu NZDM klubu Zóna
od 13:00 do 18:00
od 10. 11. 2021 do 11. 11. 2021
NZDM klub Zóna

Ve středu 10.11.2021 je otevřený klub, zítra ve čtvrtek 11.11.2021 budou pouze individuální konzultace

 • 9
 • LIS
Se zónou o zóně
od 16:00 do 16:30
9. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

a je to pro ně jen způsob jak ze sebe dostat svoji vlastní nejistotu

 • 8
 • LIS
Film - Kouzelná romance
od 15:30 do 17:00
8. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Filmový klub

 • 5
 • LIS
Pohádkový kvíz
od 16:00 do 17:00
5. 11. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Poznáš pohádky podle krátké zvukové ukázky? To tě dnes u nás v zóně čeká!

 • 4
 • LIS
Turnaj v pexesu
od 16:00 do 17:00
4. 11. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj v pexesu

 • 2
 • LIS
Já a moje peněženka
od 16:00 do 16:45
2. 11. 2021
NZDM klub Zóna

Beseda na téma já a moje peněženka

 • 1
 • LIS
Turnaj ve hře mancala
od 16:00 do 17:10
1. 11. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne aktivita - mancala

 • 29
 • ŘÍJ
Výlet do svíčkárny Soyca
od 13:00 do 17:00
29. 10. 2021
Svíčkárna Soyca Olomouc

29.10. se uskuteční výlet do svíčkárny, kde si budete moct vytvořit své produkty

 • 26
 • ŘÍJ
Turnaj v lodích
od 16:45 do 17:30
26. 10. 2021
NZDM klub Zóna

V 16:45 hodin proběhne turnaj v lodích

 • 26
 • ŘÍJ
Sport a pohyb ve volném čase
od 16:00 do 16:45
26. 10. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne beseda - sport a pohyb ve volném čase

 • 25
 • ŘÍJ
Turnaj černý petr
od 16:45 do 17:30
25. 10. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:45 proběhne aktivita - turnaj černý petr

 • 25
 • ŘÍJ
Beseda - zdravé stravování
od 16:00 do 16:45
25. 10. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne beseda- zdravé stravování

 • 21
 • ŘÍJ
Kdo déle vydrží v planku a jak ti jde dřepování?
od 16:30 do 17:00
21. 10. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Přijdi si k nám změřit síly.

 • 21
 • ŘÍJ
Přednáška - zdravý životní styl
od 16:00 do 16:30
21. 10. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Záleží ti na Tvém zdraví? Chceš poradit jak si udržet zdravé tělo? Nevíš, co jíst? Nevíš jak se hýbat? Přijď si o tom za námi popovídat.

 • 16
 • ŘÍJ
Halloweenské vyrábění
od 16:00 do 17:00
od 16. 10. 2021 do 18. 10. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

BUde se vyrábět! Dojdi za náma. Dnes v duchu Halloweenu.

 • 15
 • ŘÍJ
Filmový klub - Addamsova rodina
od 15:30 do 17:00
15. 10. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne promítání filmu

 • 14
 • ŘÍJ
Věřte nevěřte
od 15:30 do 17:30
14. 10. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne aktivita - věřte nevěřte

 • 12
 • ŘÍJ
VEŘTE NEVĚŘTE
od 15:30 do 16:30
12. 10. 2021
NZDM klub Zóna

Přijď si zahrát na detektiva a zjistit, zda dokážeš rozlišit, které příběhy jsou pravdivé a které lež.

 • 11
 • ŘÍJ
VEŘTE NEVĚŘTE
od 15:30 do 16:30
11. 10. 2021
NZDM klub Zóna

Přijď si zahrát na detektiva a zjistit, zda dokážeš rozlišit, které příběhy jsou pravdivé a které lež.

 • 8
 • ŘÍJ
Turnaj v kostkách
od 16:00 do 17:00
8. 10. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Přijdi s k nám vyzkoušet jaké máš štětí. Tešíme se na tebe!

 • 5
 • ŘÍJ
Burza v Zóně
od 15:30 do 17:30
5. 10. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne aktivita - burza

 • 4
 • ŘÍJ
Casino Zóna
od 16:00 do 18:00
4. 10. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Vem si své zóňácké peníze s sebou a zkus je znásobit! Riskneš to? Vsadíš si?

 • 1
 • ŘÍJ
Film - Skejťačka
od 15:00 do 17:00
1. 10. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Holka z indického zapadákova se úplně zblázní do ježdění na skejtu. Jenže její cesta na vysněnou soutěž bude ještě pěkně hrbolatá.

 • 1
 • ŘÍJ
Film na přání
od 13:01 do 18:00
od 1. 10. 2021 do 22. 10. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Dojdi k nám hlasovat

 • 1
 • ŘÍJ
Věrnostní kartičky v Zóně
od 13:00 do 18:00
od 1. 10. 2021 do 29. 10. 2021
NZDM klub Zóna

Celý měsíc říjen bude probíhat speciální akce věrnostních kartiček

 • 1
 • ŘÍJ
Téma měsíce říjen - zdravý životní styl
od 13:00 do 18:00
od 1. 10. 2021 do 29. 10. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Téma měsíce říjen - zdravý životní styl

 • 1
 • ŘÍJ
Program měsíce ŘÍJEN
od 13:00 do 18:00
od 1. 10. 2021 do 29. 10. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nový program měsíce.

 • 30
 • ZÁŘ
Beerpong
od 16:30 do 17:30
30. 9. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:30 proběhne aktivita - beerpong

 • 30
 • ZÁŘ
Čím chci být?
od 15:30 do 16:30
30. 9. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne beseda - čím chci být

 • 27
 • ZÁŘ
Město, jméno, zvíře, věc,..
od 16:00 do 17:00
27. 9. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Přijdi s k nám zahrát oblíbenou vědomostní hru. Těšíme se na vás

 • 24
 • ZÁŘ
Turnaj ve stolním fotbálku
od 16:00 do 17:00
24. 9. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne aktivita - turnaj ve stolním fotbálku

 • 23
 • ZÁŘ
Se zónou o zóně
od 16:00 do 17:00
23. 9. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Přijdi si za námi zopakovat co všechno náš klub nabízí, jaké tu máš práva, pravidla, s čím ti můžeme pomoci a mnohem více....

 • 21
 • ZÁŘ
Hra INTUICE
od 16:00 do 17:00
21. 9. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Tak jaký máš odhad na lidi? Pojď si k nám zahrát super hru intuice!

 • 20
 • ZÁŘ
Zažehlování korálků
od 15:30 do 17:30
20. 9. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne aktivita - zažehlování korálků

 • 16
 • ZÁŘ
Turnaj ve hře tik tak bum
od 16:00 do 00:00
od 16. 9. 2021 do 17. 9. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne aktivita - turnaj ve hře tik tak bum

 • 14
 • ZÁŘ
Škola a stres
od 16:00 do 17:00
14. 9. 2021
NZDM klub Zóna

zveme vás na přednášku škola a stres

 • 13
 • ZÁŘ
Vyrábění obalů na sešit
od 15:30 do 17:00
13. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Vyrábění obalů na sešit

 • 10
 • ZÁŘ
Vyrábění obalů na sešit
od 15:30 do 17:00
10. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Vyrábění obalů na sešit

 • 9
 • ZÁŘ
Přednáška-Jak se připravit na pohovor
od 16:00 do 17:00
9. 9. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Jak se připravit na pohovor

 • 7
 • ZÁŘ
Vyrábění rozvrhů hodin
od 15:30 do 17:00
7. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Vyrábění rozvrhů hodin

 • 6
 • ZÁŘ
Hádej kdo jsem
od 16:00 do 17:00
6. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Hádej kdo jsem

 • 3
 • ZÁŘ
Otestuj svoji slovní zásobu
od 16:00 do 17:00
3. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Kolik slovíček vymyslíš? Přijdi si k nám zasoutěžit.

 • 2
 • ZÁŘ
Se Zónou o Zóně
od 16:00 do 17:00
2. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Zveme Tě na besedu o významu NZDM klubu Zóna, co vše v klubu můžeš dělat, jak se rozvíjet, jaké tu máš práva a mnohem více.

 • 1
 • ZÁŘ
Téma měsíce září - Vzdělávání a práce
od 13:00 do 18:00
od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Téma měsíce je vzdělávání a práce. Tak přijdi za námi se něco dozvědět!

 • 1
 • ZÁŘ
Program měsíce září
od 13:00 do 18:00
od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Program měsíce září

 • 1
 • ZÁŘ
Zóňácká burza
od 13:00 do 18:00
od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021
NZDM klub Zóna

Sbírej zóňácké peníze a dodji na konci měsíce na burzu!

 • 1
 • ZÁŘ
Téma měsíce září - Práce a vzdělávání
od 13:00 do 18:00
od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021
NZDM Klub Zóna Olomouc

Téma měsíce září - Práce a vzdělávání

 • 31
 • SRP
Turnaj v ping pongu
od 16:00 do 17:30
31. 8. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne aktivita - turnaj v ping pongu

 • 30
 • SRP
TOMBOLA V ZÓNĚ
od 16:00 do 18:00
30. 8. 2021
NZDM klub Zóna

celý týden budete sbírat lístečky do tomboly

 • 30
 • SRP
Rozoučení s prázdninami
od 15:00 do 18:00
30. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Ahoj, dojdi dnes za námi. Bude párty i s občerstvením! A pozor! Proběhně i vyhlášení tomboly! Tak si nezapomeň vzít lístky. Každý vyhrává!!

 • 27
 • SRP
Výlet - Kino
od 13:00 do 18:00
27. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Kino - Mimi šéf, rodinný podnik

 • 26
 • SRP
Výlet po Olomouci
od 10:00 do 18:00
26. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Výlet po Olomouci

 • 24
 • SRP
Výroba náramků
od 15:30 do 17:00
24. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Ahooj, přijdi si za námi vytvořit květinové náramky.

 • 23
 • SRP
Filmový klub uvádí: Černobílý svět
od 15:00 do 17:30
23. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Filmový klub uvádí: Černobílý svět

 • 20
 • SRP
Výlet do kukuřičného labyrintu
od 13:00 do 18:00
od 20. 8. 2021 do odvolání
NZDM klub Zóna

Pojď se s námi ztratit do kukuřičného labyrintu. Najdeš všechny kukuřičáky? To zní jako výzva!

 • 19
 • SRP
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA MÍŘÍ...
od 14:00 do 18:00
19. 8. 2021
NZDM klub Zóna

VE ČTVRTEK 19.8 SI S NÁMI PŘIJDE POPOVÍDAT BÝVALÁ PRACOVNICE SIMČA. TAK DOJDI BESEDA SE SIMČOU BUDE PROBÍHAT OD 14:00.

 • 17
 • SRP
Všichni jsme si rovni bez ohledu na odlišnosti
od 16:00 do 17:00
17. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Pojdmě si říct, něco o tom jak to v tom světě vlastně chodí. Jsme si vůbec všichni rovni? A proč je to tak důležité?

 • 16
 • SRP
Pexeso trochu jinak
od 16:00 do 17:00
16. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Pexeso trochu jinak

 • 13
 • SRP
Výlet do kina
od 13:00 do 18:00
13. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Výlet do kina

 • 12
 • SRP
Turnaj v pexesu
od 16:00 do 17:00
12. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj v pexesu

 • 10
 • SRP
Židličkovaná
od 16:00 do 17:00
10. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Židličkovaná

 • 9
 • SRP
Pohádkový kvíz
od 16:00 do 17:00
9. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Pohádkový kvíz

 • 6
 • SRP
Výlet do svíčkárny Soyca
od 13:00 do 18:00
6. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Výlet do svíčkárny Soyca

 • 5
 • SRP
Diskriminace
od 16:00 do 17:30
5. 8. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne beseda - diskriminace

 • 3
 • SRP
Turnaj v piškvorkách
od 16:00 do 17:00
3. 8. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne aktivita - turnaj v piškvorkách

 • 2
 • SRP
Turnaj ve hře dobble
od 15:30 do 16:30
2. 8. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne aktivita - turnaj v dobble

 • 1
 • SRP
Program měsíce srpen
od 13:00 do 18:00
od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Program měsíce srpen

 • 1
 • SRP
Téma měsíce srpen
od 13:00 do 18:00
od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021
NZDM klub Zóna

Téma měsíce srpen

 • 30
 • ČRV
Filmový klub: YES MAN
od 15:30 do 17:00
30. 7. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 bude promítání filmu yes man

 • 29
 • ČRV
Se zónou o zóně
od 16:00 do 17:00
29. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Přijdi si za námi zopakovat co vše v klubu můžeš dělat, jaké tu máš práva, pravidla, s čím ti mužeme pomoci a mnohem více....

 • 27
 • ČRV
Výlet do Zoo Olomouc
od 09:00 do 18:00
27. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Přihlášky jsou k dispozici u pracovníků

 • 23
 • ČRV
Opičí dráha v Zóně
od 15:30 do 17:00
23. 7. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne aktivita - opičí dráha

 • 22
 • ČRV
Filmová klub: Tajný život mazlíčků
od 15:30 do 17:00
22. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animovaném filmu Tajný život mazlíčků.

 • 20
 • ČRV
Turnaj ve hře UNO
od 16:00 do 17:00
20. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Ahoj, přijď si za námi zahrát hru UNO. Porazíš všechny? :)

 • 19
 • ČRV
Jak na první rande?
od 16:00 do 17:00
19. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Přednáška

 • 16
 • ČRV
Turnaj v šipkách
od 16:00 do 17:00
16. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj v šipkách

 • 15
 • ČRV
Výlet na minigolf a do Rozária
od 10:00 do 18:00
15. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Přihlášky jsou k dispozici u pracovníků

 • 13
 • ČRV
Beseda - Závislosti
od 15:30 do 17:30
13. 7. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne beseda - závislosti

 • 12
 • ČRV
Kdo zná více
od 16:00 do 17:00
12. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Kdo zná více

 • 9
 • ČRV
Výroba mandal
od 16:00 do 17:00
9. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Přijďte si do Zóny vyrobit mandaly :)

 • 8
 • ČRV
VÝLET SE ZÓNOU
od 10:00 do 18:00
8. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Pevnost poznání a park olomouc

 • 5
 • ČRV
Svátky
od 09:30 do 18:00
od 5. 7. 2021 do 6. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Připomínáme, že v pondělí 5.7. 2021 a úterý 6.7.2021 je státní svátek a klub bude zavřený . Vidět se budeme moci ve středu 7.7.2021

 • 2
 • ČRV
Filmová klub: H2O stačí přidat vodu
od 15:30 do 17:00
2. 7. 2021
NZDM klub Zóna

Ahoj, přijď se k nám zchladit k seriálu H20 stačí přidat vodu.

 • 1
 • ČRV
Hádej kdo jsem?
od 16:00 do 17:15
1. 7. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne aktivita - hádej kdo jsem

 • 1
 • ČRV
Téma měsíce ČERVENEC
od 13:00 do 18:00
od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nové téma měsíce. V měsíci červenec se budeme věnovat letním rozmarům-láska, závislosti.

 • 1
 • ČRV
Program měsíce ČERVENEC
od 13:00 do 18:00
od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nový program měsíce.

 • 29
 • ČER
Láska a vztahy
od 16:00 do 17:00
29. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Přednáška o lásce, vztazích a zamilovanosti. Těšíme se na vás

 • 28
 • ČER
Turnaj v bingu
od 16:00 do 17:00
28. 6. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne aktivita - turnaj v bingu

 • 25
 • ČER
Yes Man
od 16:00 do 17:00
25. 6. 2021
NZDM klub Zóna

BOJÍŠ SE ŘÍCT NE? TO BYS TEDA MĚL/A! V KLUBU SE BUDE KONAT AKTIVITA YES MAN, KTERÁ SPOČÍVÁ V LEHKÝCH I TĚŽKÝCH ÚKOLECH. V PŘÍPADĚ, ŽE SE ROZHODNEŠ ŘÍCT NE, ČEKÁ TĚ TREST! PŘIJĎ DO ZÓNY, BUDE LEGRACE!

 • 24
 • ČER
Poruchy příjmu potravy
od 16:00 do 17:00
24. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Poruchy příjmu potravy patří mezi nejčastější a nejnebezpečnější psychické onemocnění s vážnými zdravotními následky. Pojďme si o tom říct víc.

 • 22
 • ČER
Dej si bacha před cizími lidmi
od 16:00 do 17:00
22. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Dej si bacha před cizími lidmi

 • 21
 • ČER
Malování na kamínky
od 16:00 do 17:00
21. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Pojďte si k nám vytvořit malované putovní kamínky.

 • 18
 • ČER
Pantomime v Zóně
od 15:30 do 16:45
18. 6. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne aktivita - pantomima v Zóně

 • 17
 • ČER
Turnaj ve hře Uno
od 15:30 do 16:30
17. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj ve hře Uno

 • 16
 • ČER
Odpolední strečink
od 16:00 do 17:00
od 16. 6. 2021 do odvolání
NZDM klub Zóna

Ahooj! Co se dnes protáhnout? Víš co se děje když se neprotahuješ? Svaly ti budou tuhnout a zkracovat se. Jakákoliv náročnější aktivita se potom může stát těžší. Tak pojďme tomu předejít a přijdi za námi.

 • 11
 • ČER
Filmový klub - Italské prázdniny
od 16:00 do 17:30
11. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Filmový klub - Italské prázdniny

 • 10
 • ČER
Turnaj ve hře Dixit
od 15:30 do 16:30
10. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj ve hře Dixit

 • 8
 • ČER
Pravidla Zóny
od 16:30 do 17:30
8. 6. 2021
NZDM klub Zóna

AHOOJ, VÍŠ JAKÁ MÁME V ZÓNĚ PRAVIDLA? Co SE SMÍ A NESMÍ? DNES SI JE PŘIPOMENEME!

 • 8
 • ČER
Tvorba koláží
od 15:30 do 16:30
8. 6. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne aktivita - tvorba koláží

 • 7
 • ČER
Turnaj ve hře Dixit
od 15:30 do 17:00
7. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj ve hře Dixit

 • 4
 • ČER
Turnaj ve skákání přes švihadlo
od 16:00 do 17:15
4. 6. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne turnaj ve skákání přes švihadlo

 • 3
 • ČER
Tvorba koláží
od 15:30 do 17:30
3. 6. 2021
NZDM klub Zóna

v 15:30 proběhne aktivita - tvorba koláží

 • 1
 • ČER
Židličkovaná
od 13:00 do 18:00
1. 6. 2021
NZDM klub Zóna

Dojdi si zahrát oblíbenou hru židličkovaná. Navíc je dnes DEN DĚTÍ!!:)

 • 1
 • ČER
Program měsíce ČERVEN
od 13:00 do 18:00
od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nový program měsíce.

 • 1
 • ČER
Téma měsíce ČERVEN
od 13:00 do 18:00
od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nové téma měsíce.

 • 28
 • KVĚ
Beseda se Zónou o Zóně
od 16:00 do 17:00
28. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Beseda se Zónou o Zóně

 • 27
 • KVĚ
Turnaj ve stolním fotbálku
od 16:00 do 17:00
27. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj ve stolním fotbálku

 • 25
 • KVĚ
Turnaj ve hře dobble
od 16:00 do 17:00
25. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Turnaj ve hře dobble

 • 24
 • KVĚ
Beseda se Zónou o Zóně
od 16:00 do 17:00
24. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Beseda se Zónou o Zóně

 • 21
 • KVĚ
Beseda se Zónou o Zóně
od 16:00 do 17:30
21. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Přijď do Zóny na oblíbenou besedu a zopakuj si proč jsme tady pro vás:)

 • 20
 • KVĚ
Turnaj ve hře UNO
od 16:00 do 17:00
20. 5. 2021
NZDM klub Zóna

V 16:00 proběhne turnaj ve hře UNO

 • 19
 • KVĚ
Beseda se Zónou o Zóně
od 16:00 do 17:00
19. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Beseda se Zónou o Zóně

 • 18
 • KVĚ
Turnaj v karetní hře prší
od 16:00 do 17:00
18. 5. 2021
NZDM klub Zóna

v 16:00 proběhne turnaj v karetní hře prší

 • 17
 • KVĚ
Otevření klubu
od 13:00 do 18:00
od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Od pondělí 17.5.2021 je opět NZDM klub Zóna otevřen, a to s omezením max. 10 osob na klubu. Těšíme se na vás!

 • 17
 • KVĚ
Otevření klubu
od 13:00 do 10:11
od 17. 5. 2021 do 30. 12. 2021
NZDM klub Zóna

Od pondělí 17.5.2021 je klub Zóna opět otevřený. Těšíme se na vás!

 • 17
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
17. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 14
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
14. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 13
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
13. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 12
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
12. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 11
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
11. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 10
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
10. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 7
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
7. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 6
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
6. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 5
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
5. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 4
 • KVĚ
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
4. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 1
 • KVĚ
Téma měsíce KVĚTEN
od 10:00 do 18:00
od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nové téma měsíce. V měsíci květen se budeme věnovat STÁTNÍM SVÁTKŮM A VÝZNAMNÝM DNŮM. Sledujte nás facebook a nepropásněte velký výběr přednášek, hádanek, anket a taky her.

 • 29
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
29. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 28
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
28. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 27
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
27. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 26
 • DUB
Konzultace 26.4.2021
od 10:00 do 18:00
26. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Z důvodu technických potíží (výpadku internetu) ani dnes nebudou probíhat online konzultace. Ale stále jsme tu pro tebe osobně, tak se za náma stav do kanceláře na pokec 🙂

 • 23
 • DUB
Individuální konzultace 23.4.2021
od 10:00 do 18:00
23. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Dnes pouze osobně, nefrčí nám internet... tak se stav na pokec nebo zahrát nějakou deskovku 🙂

 • 22
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
22. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 21
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
21. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 20
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
20. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 19
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
19. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 16
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
16. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 14
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
14. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 13
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
13. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 12
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
12. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 9
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
9. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 8
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
8. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 7
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:54 do 18:00
7. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 6
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
6. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 1
 • DUB
Téma měsíce DUBEN
od 13:00 do 18:00
od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021
NZDM klub Zóna

NOVÝ MĚSÍC - nové téma měsíce. V měsíci duben se budeme věnovat našemu ČASU. Sledujte nás facebook a nepropásněte velký výběr přednášek, hádanek, anket a taky her.

 • 1
 • DUB
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
1. 4. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 1
 • DUB
Potřebuješ poradit nebo pomoc se školou?
od 10:00 do 18:00
od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021
NZDM klub Zóna

Potřebuješ pomoc při online výuce? I s tím ti můžeme pomoci. Napiš nám na facebook: Pracovníci Zóny nebo za námi přijdi osobně do Zóny.

 • 31
 • BŘE
Konzultace 31.3.2021
od 10:00 do 18:00
31. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Osobní konzultace v kanceláři probíhají v čase 13 - 18h. Pokud máš chuť, tak se stav - hrajeme dnes v kanceláři Doubble. Online konzultace probíhají na messengeru Pracovníci Zóny v čase 10 - 18h. Tak se ozvi, těšíme se na tebe :)

 • 30
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
30. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 29
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
29. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 29
 • BŘE
Velikonoční tradice u nás a ve světe
od 10:00 do 18:00
od 29. 3. 2021 do odvolání
NZDM klub Zóna

Ahoj! Dnes jsme si pro tebe připravili online přednášku na téma Velikonoce. Mrkni na ni buď zde v galerii nebo na našem facebooku (odkaz zde: https://www.facebook.com/pracovnici.zony.3/posts/252342009867229)

 • 26
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
26. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 25
 • BŘE
Individuální konzultace
od 09:00 do 18:00
25. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 24
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
24. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 23
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
23. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 22
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
22. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 19
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
19. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 18
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
18. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 17
 • BŘE
Konzultace 17.3.2021
od 09:26 do 09:26
17. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Osobní konzultace v kanceláři probíhají v čase 13 - 18h. Online konzultace probíhají na messengeru Pracovníci Zóny v čase 10 - 18h dle rozpisu na plakátku. Plus celý den turnaj na našem FB: Poznáš filmy? Tak se ozvi, těšíme se na tebe :)

 • 16
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
16. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 15
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
15. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 12
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
12. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 11
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
11. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 10
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
10. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace 10-18h, osobní konzultace 13-18h

 • 9
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
9. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 8
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
8. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 5
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
5. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 4
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
4. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 3
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
3. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 2
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
2. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Osobní konzultace v kanceláři probíhají v čase 13 - 18h. Online konzultace probíhají na messengeru Pracovníci Zóny v čase 10 - 18h. Hádanku najdeš na našem facebooku Pracovníci Zóny. Tak se ozvi, těšíme se na tebe :)

 • 1
 • BŘE
Individuální konzultace
od 10:17 do 10:17
1. 3. 2021
NZDM klub Zóna

Osobní konzultace v kanceláři probíhají v čase 13 - 18h. Online konzultace probíhají na messengeru Pracovníci Zóny v čase 10 - 18h. Tak se ozvi, těšíme se na tebe :)

 • 26
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 15:00 do 18:00
26. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Dnes, z důvodu vzdělávání pracovníku, změna individuálních konzultací. Online individuální konzultace 15:00-18:00. Osobní individuální konzultace 15:00-18:00.

 • 25
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
25. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 24
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
24. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00-18:00, osobní individuální konzultace 13:00-18:00

 • 23
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
23. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Online individuální konzultace 10:00 - 18:00, Individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 22
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
22. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 19
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
19. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 18
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
18. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 17
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
17. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 16
 • ÚNO
Individuální konzultace
od 10:00 do 18:00
16. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Online konzultace od 10:00 - 18:00, osobní individuální konzultace 13:00 - 18:00

 • 16
 • ÚNO
Vánoce v zóně
od 10:00 do 18:00
od 16. 2. 2021 do 28. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Poslední možnost vyzvednutí dárku v NZDM klubu Zóna do konce února. Napiš nám na náš facebook - Pracovníci Zóny a domluvíme si termín vyzvednutí.

 • 11
 • LED
Vánoce v Zóně
od 13:00 do 18:00
od 11. 1. 2021 do 28. 2. 2021
NZDM klub Zóna

Nouzový stav nám bohužel nedovolil udělat si Vánoce tak, jak jsme z předešlých let zvyklí... To ale neznamená, že se o Vánoce necháme ochudit. Ježíšek Vám i tak v Zóně něco nechal a můžete se každý stavit pro svůj dáreček. Jen je nutné, vzhledem k situaci, rezervovat si čas, kdy si pro dárek dorazíš (to aby se vás tady nesešlo v jeden čas mnoho). Kontaktuj nás ideálně na messengeru (profil: pracovníci Zóny). Jo a nezapomeň o tom říct i kámošům! Těšíme se na Tebe i kamarády :)

Přednášky

Momentálně nejsou naplánované žádné přednášky.

Fotogalerie

Kontakt

Naši klienti nás během pracovní doby (po-pá 13-18h) mohou kontaktovat několika způsoby. Nejlepší způsob je osobní setkání v NZDM klubu Zóna na adrese Střední Novosadská 48, Olomouc. V případě, že není možné se setkat osobně, nás mohou klienti kontaktovat prostřednictvím Facebooku (profil zde: Pracovníci Zóny | Facebook), emailu (pracovnicizony@seznam.cz) či na tel: 773 980 991.

Kontaktní údaje do zařízení:

Klub Zóna
Střední Novosadská 48,
779 00 Olomouc
Tel: 773 980 991
Email: pracovnicizony@seznam.cz

Kontaktní údaje na poskytovatele služby:

Pro Vás, z.s.
Vícov 227,
798 03 Vícov
Tel: 773980992 (pí. Valouchová)
Email: provas@email.cz

Podporují nás

logo olomouckého kraje
logo mpsv
logo města olomouc
logo ghoda
logo ghoda
logo ghoda

Pro Vás, z.s.

Zřizovatelem a provozovatelem NZDM klubu Zóna je Pro Vás, z.s. jehož statutární zástupkyní je Taťána Valouchová, DiS.

Pro Vás, z.s.
Vícov 227,
798 03 Vícov
Tel: 773980992 (pí. Valouchová)
Email: provas@email.cz