Pro Vás

Od roku 2001 pomáháme dětem, mládeži a rodinám převážně na jihu města Olomouce - konkrétně na Střední Novosadské 48.

Poskytujeme

Kontakt

Adresa

Pro Vás
Dvořákova 838/42
Olomouc
Česká republika
779 00

Kontakt

+420 773 980 992
[javascript protected email address]
http://www.zonaklub.cz/provas-os
IČ: 26538181

NZDM klub ZÓNA

Střední Novosadská 48, Olomouc
+420 773 980 992
[javascript protected email address]
http://www.zonaklub.cz/

Podporují nás

Poslání Pro Vás

 • Práce s mládeží zahrnující prevenci sociálně patologických jevů, využívání volného času dětí a mládeže, podchycení rizikových skupin, pomoc v obtížných životních situacích atd.
 • Poskytování sociálních služeb a odborného poradenství v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež.
 • Vytvoření bezpečného místa pro vzájemná setkávání.
 • Vzdělávací a školicí činnost. Naděje, pomoc a přátelství.
 • Poskytování pomoci ve všech oblastech lidského života, tj. péče o duševní i tělesné potřeby.

Historie

 • 2001 Založeno občanské sdružení Pro Vás, začíná činnost Klubu pro maminky s dětmi.
 • 2002 Hlavní náplní sdružení je přednášková činnost na školách o ožehavých problémech, jakými jsou šikana, drogy, sex. Sdružení provozuje klub Zóna v pronajaté klubovně.
 • 2003 Pokračují přednášky na školách, rozšiřuje se nabídka volnočasových aktivit.
 • 2004 V průběhu roku začíná pracovat na plný pracovní úvazek streetworker Jan Spáčil, který kontaktuje mládež přímo na ulici, nabízí pomoc, stává se poradcem a pomocníkem mladých v situacích, které prožívají. Na jeho práci přímo navazuje činnost klubu Zóna, do kterého jsou mladí lidé zváni.
  Začátkem roku lektorka Lenka Poskočilová odchází na mateřskou dovolenou, a proto je program přednášek zajišťován jen v omezené míře externími lektory. V létě je realizován tábor pro mládež – Adventure camp – zaměřený na adrenalinové sporty (horolezectví, sportovní hry), rozvoj tvořivosti, komunikace, sociálních dovedností i na zlepšení anglické konverzace za účasti mladých křesťanů z USA.
 • 2005 Pokračují standardní volnočasové a vzdělávací aktivity klubu Zóna, dále se rozvíjí práce streetworkera. Oblíbené jsou víkendové výlety, letní tábor a sportovní aktivity, především pak fotbal a pravidelná středeční tělocvična. Daří se nám spoluorganizovat celorepublikový fotbalový turnaj. Tyto akce umožňují našim pracovníkům upevňovat a prohlubovat osobní vztahy s mladými lidmi, kteří jinak tvoří samostatnou uzavřenou skupinu.
 • 2006 Zaměřujeme se na prohlubování vztahů s našimi klienty. Rozvíjíme sociální služby a volnočasové aktivity. Daří se nám uskutečnit letní Adventure camp, horolezecké výjezdy do blízkých skal, výlety, akci pro Ústav sociální péče ve Šternberku. Mateřské centrum začíná spolupráci s jinými MC v Olomouckém kraji, podána žádost o členství v Síti MC. Bojujeme s únavou pracovníků I dobrovolníků.
 • 2007 NZDM klub Zóna rozjíždí Standardy sociálních služeb. Změna názvu Klubu pro maminky s dětmi na Mateřské centrum Provázek. Členství v Síti Mateřských center, jeden zaměstnanec MC na plný úvazek, ocenění Společnost přátelská rodině.
 • 2008 Rozšíření činnosti a inovace prostor. Jsme součástí komunitního plánování na úrovni města Olomouce.
 • 2009 – Snaha získat finance pro výstavbu vlastní budovy z Evropských fondů ROP SM. MC má otevřeno již čtyři dopoledne v týdnu.
 • 2010 - Rozšíření počtu zaměstnanců v NZDM. Nový název MC: Rodinné centrum Provázek.
ESF Banner